Våra möjliggörare

Johan Andersson

Johan Andersson är lärare i svenska, tyska och svenska som andraspråk på Forshagaakademin och är även certifierad AET (Apple Education Trainer). 2013 vann hans elever Guld i Webbstjärnan för bästa gymnasieblogg, året efter tilldelades han Webbstjärnans lärarpris. 2016 var det dags igen, då vann Johan och hans elever Guld i Webbstjärnan för årets klassblogg. Johan har också ett försteläraruppdrag med inriktning mot IKT. Förutom intresset för IKT brinner Johan för ett meningsfullt och verklighetsanknutet ämnesinnehåll som får eleverna att brinna. I höst kan du följa hans arbete med nyanlända elever på språkintroduktion på bloggen Framsteg i svenska.

Malin Carlsson

Malin Carlsson är förstelärare på Lindblomskolan i Hultsfreds kommun, en skola med 480 elever varav ca 100 är nyanlända. Detta har skapat intresset och känslan av behovet av genrepedagogikens tankar hos Malin. Läs om hennes arbete med genrepedagogiken i Alfa och hennes arbete med The Big Five i Origo. Malin har ett stort intresse för målmedveten undervisning med högt elevinflytande. Du kan få konkreta exempel om detta och mycket mer på hennes blogg Malins PPlugg.

Ulrika Jonson

Specialpedagogen  är en av drivkrafterna bakom det uppmärksammade Skoldatateket på Vallaskolan i Södertälje. Numera är hon specialpedagog på Skapaskolan i Huddinge, en nystartad skola med fokus på det moderna, flexibla lärandet. I sitt arbete möter Ulrika elever, vårdnadshavare och lärare som ständigt ger henne nya infallsvinklar som speglar gårdagen, ger nya perspektiv på lärande idag och i framtiden. Ulrika var även kommunövergripande skolutvecklare inom IKT och specialpedagogik i Södertälje och ansvarade under åren 2011-2013 för det omfattande projektet i Södertälje, vars framgångsfaktorer man kan läsa om på projektbloggen. Projektet byggde på ASL (WTR) tankar som de omformade efter lokala behov men det byggde även på det kollegiala lärandet och delandet.

Tina Rittemar

Tina är lärare på Edvinshemsskolan i Ystad. Hon arbetar med åk 1-3. Hennes undervisning utgår till stor del från verkligheten där nyheter och elevernas egna funderingar är en viktig del. IKT är vardag hos henne och hennes elever. De lär av varandra och utvecklas ständigt. Detta läsår ska de använda digital skoldagbok på iPads.

Marie Granath

Marie Granath är förskollärare i förskoleklass på Edvinshemsskolan i Ystad. Förskoleklass är en skolform som i mångt och mycket är speciell, men det är också en skolform som skapar möjligheter att arbeta med vad just årets elevkull är intresserad av. IKT är alltid med från början inom många olika områden i Maries klassrum och klassen arbetar mycket med att eleverna ska bli medvetna om och kunna påverka sitt eget lärande.

Katharina Kulle

Katharina är lågstadielärare med mer än 30 års erfarenhet av undervisning. Katharina arbetar idag på en internationell skola, ISLK i Lunds kommun och undervisar i svenska som andraspråk och är även certifierad AET (Apple Educational Trainer).

Katharina har under flera år jobbat för den digitala utvecklingen i den pedagogiska verksamheten och drivit olika projekt. Hon har sedan 2010 använt sig av klassbloggar i undervisningen där eleverna varit delaktiga på olika sätt.

Katharina lägger stor vikt vid ett inkluderande arbetssätt, ”alla kan vara med”. Den digitala utvecklingen har gett henne som pedagog större möjlighet att möta elevernas olika sätt att lära.

Under flera år har Katharina undervisat enligt ASL-
metoden men också plockat godbitar från de olika modeller och metoder hon mött under sina år i den pedagogiska verksamheten. Katharina anser att det är viktigt att vara öppen och flexibel i undervisningen, att ta hitta lösningar som passar de olika behoven som finns i en undervisningsgrupp.

Ulrika Stenberg

Ulrika Stenberg arbetar sitt femtonde år som lärare. Hon jobbar på Köpingebro skola i Ystad kommun. Under sina år som lärare har hon vara arbeta på lågstadiet men hon har behörighet 1-7. Ulrika menar att läraryrket utvecklas hela tiden och det är det som gör det så spännande och varierat.
Ulrika brinner för IKT och hur hon tillsammans med eleverna kan lyfta undervisningen ett snäpp, ”levla”. Ulrika upplever att genom att använda IKT och praktiska arbetsuppgifter blir lektionerna meningsfulla för eleverna och intressantare. Hon känner att IKT hjälper henne att få alla elever med sig på kunskapståget.