Oss

Vi brinner för språk och lärande. På var sitt håll i landet har vi verkat för att elever ska få en stimulerande, effektiv och kreativ språkundervisning. Våra vägar korsades genom det vidgade kollegiet i sociala medier och vi började diskutera, samarbeta och hjälpa varandra i vårt gemensamma, men individuella arbete. Efter några år bestämde vi oss att samla tankar, teorier och goda exempel om läs- och skrivundervisning i en digital bok. I våra nuvarande roller på våra respektive arbetsplatser arbetar vi med kompetensutveckling för lärare och vi vill genom sajten skapa ett underlag för kollegiala samtal.

Anki Demred Klinga är grundskollärare i svenska, SO, musik och engelska. Numera arbetar hon centralt som IT-pedagog  i Ystads kommun. I sitt arbete har Anki alltid haft fokus på kommunikation, samarbete och lustfyllda uppgifter. Lust innebär meningsfullhet; eleverna måste känna mening, engagemang och hög grad av angelägenhet i skolan. Anki började arbeta enligt ASL 2006 och vann 2012 tillsammans med sina elever i åk pris för bästa klassblogg i Webbstjärnan.  Anki har också arbetat kommunövergripande med ASL.

Ida Söderman är lärare i svenska som andraspråk, utbildad IT-pedagog och utbildad i genrepedagogik. Sedan tre år tillbaka är hon utvecklingsledare på Futuraskolan med skolor och förskolor i Stockholmsområdet. Ida tror att språket är nyckeln till lärandet. Genom att ge eleverna en effektiv språkutveckling ger vi dem fler nycklar till utveckling. Alla elever har rätt till att lära i sin utvecklingszon. Ida har under nästan 10 år ansvarat för en rad kommunövergripande språk- och kunskapsutvecklande projekt.

Både Anki och Ida är certifierade AET (Apple Education Trainers) och fortbildar lärare runt om i landet kring hur tekniken kan användas för att möjliggöra och förstärka lärandet. Under hösten 2016 publicerar Skolverket ett kompetensutvecklingsmaterial kring hur digitala verktyg stödjer lärande. Anki och Ida fick i uppdrag att skriva en del i modulen Digitalt berättande.

För kontakt:
[email protected]
[email protected]
[email protected]

idaoanki