Boken

#gilla_lära_språk är en digital bok som finns som iBook och pdf. Boken handlar om språkutveckling i de första skolåren.  Boken riktar sig till dig som är nyfiken på hur lärarens förhållningssätt i kombination med digitala verktyg kan öppna upp möjligheter i den första läs- och skrivundervisningen och i lärandet.

Underrubriken till #gilla_lära_språk är Möjliggörare i den tidiga läs- och skrivundervisningen. Det torde vara på sin plats att utveckla vår syn på vad vi menar med “möjliggörare”. Vi tänker att rätt använt kan teknik och digitala verktyg utveckla elevens förmågor, det vill säga vara en möjliggörare i undervisningen. Men resultatet är helt avhängigt hur du som lärare orkestrerar din undervisning; det är aldrig verktyget i sig som gör jobbet åt dig. Det digitala verktyget är ett verktyg precis som en penna eller en pensel eller en såg. Utan tydlig pedagogisk tanke för hur det ska användas förblir det endast ett verktyg och (det goda) resultatet uteblir. När det finns ett syfte klart förankrat i styrdokument kan verktyget bli ett instrument för elevernas lärande. Tekniken möjliggör, men det är läraren som gör all skillnad. Vi vill också poängtera att ett arbete med dator och/eller läsplatta inte utesluter böcker, pennor, ljudning eller mer traditionella skriv- och läsinlärningsövningar. Men ett digitalt verktyg kan ge fler möjligheter för elever att knäcka koden. Vektyget blir en möjliggörare.