Material

Tema Modersmål (http://modersmal.skolverket.se/) är en samlingsplats för information angående modersmålsundervisning från Skolverket. Här hittar du enkelt alla styrdokument, information och publikationer bland annat.

Learn Swedish (itunes.com/learnswedish) är en samlingsöversikt där du kan hitta appar kategoriserade efter syfte samt användbara podcasts och böcker.

På Studiehandledningswikin (https://studiehandledning.wikispaces.com/) kan du hitta länkar till lärresurser på olika språk. Sidans syfte är att skolelever med annat modersmål än svenska ska kunna ta hjälp av länkarna när de följer undervisningen i svensk skola.

Matteboken.se finns även på arabiska (http://arabiska.matteboken.se/). När man läser matematiken på den arabiska sidan kan man enkelt växla till den svenska och på så vis också lära sig svenska begrepp.

Hur låter svenska? På uttalsajten (http://www.uttal.se/) kan du hitta filmer om vokaler, konsonanter, betoning och melodi.