FAQ

Måste eleverna spökskriva?

Hur bedömer jag en film utifrån kunskapskraven?

Hur ska jag tänka kring kunskapskraven i år ett och asl?

Eleverna vill skriva “rätt” från början och jag vill hellre att de ljudar och försöker. Hur ska jag tänka?

Hur ska jag tänka om eleven vill skriva för hand? Då är det ju inte ASL, eller?

Hur mycket ska jag rätta innan vi publicerar arbetet publikt?