Olika typer av texter med anpassning till deras typiska upp­byggnad och språkliga drag

Moment A – individuell förberedelse, läs texten

Alla texter följer ett visst mönster, en struktur, det kallas genrer. Varje specifik genre följer sin specifika struktur. Du kan läsa mer om genrer och hitta exempel på hur man kan arbeta med den instruerande genren i #gilla_lära_språk i kapitlet Skriv och läs (s. 32). Att ta ut de olika delarna i en text kan med fördel göras med bild och text i kombination för att ge eleverna stöttning. Här nedan ser du ett exempel på hur en text har delats in med hjälp av appen popplet.

bildstruktur

Malin Carlsson har skapat checklistor som eleverna använder under sitt skrivande av olika genrer. Listorna använder de först själva, sedan använder en kompis dem för att rätta någon annans text, som en stöttning i arbetet med kamratrespons.

Malin beskriver också i ett blogginlägg hur hon med sin klass 1 jobbar med den narrativa genren och att hon utgår från cirkelmodellen i sitt arbete. Du kan läsa mer om cirkelmodellen på sid 29 i boken.

skarmavbild-2016-09-22-kl-22-56-48

Moment B – ta med en planering till träffen

Under nästa träff ska vi diskutera hur vi arbetar med olika typer av texter med anpassning till deras typiska upp­byggnad och språkliga drag. Planera ett moment utifrån aktuella styrdokument. Om du vill kan du utgå ifrån en aktivitet du redan genomfört med en klass eller en grupp elever.  Skriv ner arbetsgången. Använd gärna alignmentmallen när du skriver ner din planering. Förslag på rubriker i aktiviteten:

 • Namn på arbetsområdet
 • Syfte och långsiktigt mål
 • Centralt innehåll
 • Konkreta mål
 • Undervisning och arbetsformer
 • Bedömning

Moment C – diskussionsfrågor under träffen

 • Hur har du jobbat med olika typer av texter med anpassning till deras typiska upp­byggnad och språkliga drag tidigare? Vad har varit framgångsrikt?
 • Jämför era planeringar i arbetslaget. Följer era planeringar samma struktur? Har ni samma syfte?  Har ni valt samma undervisningssätt? Hur kan ni aktivera eleverna som läranderesurser för varadra, dvs arbeta med kamratrepsons? Hur kommer du bedöma att eleverna nått målen och utvecklat förmågor?
 • Kan du ”levla” din planering efter diskussioner i arbetslaget?
 • Följande är avstämningspunkter från Skolverkets Bedömningsstöd i årskurs 1-3:
  A. Eleven prövar att skriva för att kommunicera.
  B. Eleven skriver text för att kommunicera.
  C. Eleven skriver berättande texter med inledning, händelseförlopp och avslutning.

  A. Eleven utforskar skrivandet genom att använda versaler och/eller gemener.
  B. Eleven använder de flesta versaler och gemener på ett korrekt sätt.
  C. Eleven skriver beskrivande texter där innehållet klart framgår.

  Har dina elever visat att de behärskar ovanstående punkter? Om ja, hur har de visat det? I din bedömning, vad ska du uppmärksamma och notera?

Moment D – testa ett verktyg under träffen

Kom överens om ett verktyg ni vill testa.

Läsvärt

12
september
2016

Läsmysteriet

Jobbar du med årskurs 4-6 och vill få tips om hur du kan arbeta med lässtrategier?

Missa då inte URs serie Läsmysteriet. Det är en serie med 8 program á 15 minuter och syftet med serien är att eleverna ska utveckla och befästa strategier för att ta till sig innehåll i olika typer av texter.

Läs mer

12
september
2016

”Alla ämneslärare i högstadiet måste undervisa i läsförståelse”

I början av augusti publicerade DN en intressant och viktig artikel om ämneslärarnas vikt i arbetet med läsförståelse, även i högstadiet. I artikeln kan vi även läsa att högstadielärare måste ges stöd för hur man kan undervisa i strategier för läsförståelse.

Läs mer

22
september
2016

Våra nyckelord

På vår OM-sida beskriver vi vilka nyckelbegrepp vi fokuserar på i #gilla_lära_språk:

 • gemensamt skrivande
 • genrepedagogik
 • feedback
 • aktivera eleverna som läranderesurser
 • autentiska mottagare
 • talets betydelse för språkutvecklingen

Dessa är faktorer som forskning säger ger goda effekter på elevers lärande, oavsett om ett digitalt verktyg involveras eller inte.

Läs mer

24
februari
2017

Stannfåglar

Ulrika Stenberg Nilsson berättar om sin undervisning:

Vi jobbar med Årstidstema under hela året. Då passade stannfåglar bra in nu på vintern! Läs mer