Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare

Moment A – individuell förberedelse, läs texten

Vad är muntliga presentationer och muntligt berättande? Hur kan du arbeta med det i undervisningen? I den här texten får du några exempel på hur du kan arbeta med muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare.

Muntliga berättartraditioner har flera årtusenden på nacken. Den har en historia som är rik på tidlösa kunskaper, perspektiv och känsla av publiken. Bra undervisning är ofta en fråga om gott berättande. Oavsett hur högteknologiska vi blir, kommer de muntliga berättelserna att bestå som en av våra främsta och mest kraftfulla former av kommunikation. Det kommer alltid att vara en viktig färdighet att ha på arbetsplatsen, i våra samhällen, och i våra skolor. Speciellt i denna tidsålder, där vi blir överväldigade av media och information, blir förmågan att tala effektivt ett viktigt sätt att skära igenom massan för att höras (mer teorier om muntlig kommunikation kan du läsa om i #gilla_lära_språk, i kapitlet Lyssna, tala och samtala, s. 21 och framåt).

Malin Carlsson har tillsammans med sin klass övat de språkliga förmågorna tala och lyssna genom att använda sig av en informationsklyfta. Rygg mot rygg satt eleverna, den ena hade kort på figurer i handen och den andra tittade på tavlan där flera olika figurer satt uppsatta. Vilken figur beskriver klasskompisen?

ryggmotrygg
Bild: Malin Carlsson

Moment B – ta med en planering till träffen

Under nästa träff ska vi diskutera hur vi arbetar med muntliga presentationer och muntligt berättande. Planera ett moment utifrån aktuella styrdokument. Om du vill kan du utgå ifrån en aktivitet du redan genomfört med en klass eller en grupp elever.  Skriv ner arbetsgången. Använd gärna alignmentmallen när du skriver ner din planering. Förslag på rubriker i aktiviteten:

 • Namn på arbetsområdet
 • Syfte och långsiktigt mål
 • Centralt innehåll
 • Konkreta mål
 • Undervisning och arbetsformer
 • Bedömning

Moment C – diskussionsfrågor under träffen

 • Hur har du jobbat medmuntliga presentationer och muntligt berättande tidigare? Vad har varit framgångsrikt?
 • Jämför era planeringar i arbetslaget. Följer era planeringar samma struktur? Har ni samma syfte? Har ni valt samma undervisningssätt? Hur kommer du bedöma att eleverna nått målen och utvecklat förmågor?
 • Kan du ”levla” din planering efter diskussioner i arbetslaget?
 • Vilka avstämningspunkter i Nya språket lyfter! kan du relatera din bedömning till?
  När du har genomfört din aktivitet i din klass behöver du fundera över följande frågor: Har dina elever visat att de behärskar ovanstående punkter? Om ja, hur har de visat det? I din bedömning, vad ska du uppmärksamma och notera?

Moment D – testa ett verktyg under träffen

Kom överens om ett verktyg ni vill testa.

Läsvärt