Handstil och att skriva på dator

Moment A – individuell förberedelse, läs texten

Eleverna ska ges möjlighet att utveckla sitt skrivande både för hand och på dator. I kapitlet Motorik i #gilla_lära_språk betonar vi vikten av att eleven får utveckla sin finmotorik på många olika varierade sätt och undervisas om bokstävernas form (mer om detta kan du läsa på s. 40 och framåt).

bildhandstil
Bild: Skolstil 3

Men hur kan man göra när eleverna ska träna på att skriva bokstäverna för hand? I appen Skolstil 3 kan eleven få se hur orden de skrivit på iPaden ser ut om den även har de traditionella hjälplinjerna.

När du väl introducerar bokstavsformerna rekommenderar vi att du gör det efter Erica Lövgrens modell, där bokstäverna tränas in i grupper. Grupperna är indelade utifrån bokstavens grundform. Alltså: bokstäver med ungefär samma form tränas på samtidigt. Naturligtvis behöver eleverna bara lägga tid på att träna de bokstäver de inte redan kan. Läs mer om bokstäverna och se filmer om hur bokstäverna formas.

Moment B – ta med en planering till träffen

Under nästa träff ska vi diskutera hur vi arbetar med handstil och att skriva på dator. Planera ett moment utifrån aktuella styrdokument. Om du vill kan du utgå ifrån en aktivitet du redan genomfört med en klass eller en grupp elever.  Skriv ner arbetsgången. Använd gärna alignmentmallen när du skriver ner din planering. Förslag på rubriker i aktiviteten:

 • Namn på arbetsområdet
 • Syfte och långsiktigt mål
 • Centralt innehåll
 • Konkreta mål
 • Undervisning och arbetsformer
 • Bedömning

Moment C – diskussionsfrågor under träffen

 • Hur har du jobbat med handstil och att skriva på datorn tidigare? Vad har varit framgångsrikt?
 • Jämför era planeringar i arbetslaget. Följer era planeringar samma struktur? Har ni samma syfte?  Har ni valt samma undervisningssätt? Hur kan ni aktivera eleverna som läranderesurser för varadra, dvs arbeta med kamratrepsons? Hur kommer du bedöma att eleverna nått målen och utvecklat förmågor?
 • Kan du ”levla” din planering efter diskussioner i arbetslaget?
 • Följande är avstämningspunkt från Skolverkets Bedömningsstöd i årskurs 1-3:
  A: Eleven har skrivriktningen klar för sig.
  B: Eleven skriver så att texten är läslig för eleven själv och för andra.
  C: Eleven skriver läsligt med gemener och versaler.
   

  När du har genomfört din aktivitet i din klass behöver du fundera över följande frågor: Har dina elever visat att de behärskar ovanstående punkter? Om ja, hur har de visat det? I din bedömning, vad ska du uppmärksamma och notera?

Moment D – testa ett verktyg under träffen

Kom överens om ett verktyg ni vill testa.

Läsvärt

12
september
2016

Veckans bokstav – en snuttifiering?

Linda Linder skriver om den tidiga läs-och skrivundervisningen: ”Att basera sin läs- och skrivundervisning uteslutande på Veckans Bokstav är att snuttifiera betydelsen av språk och språkligt utvecklande lärmiljöer och det visar också på en väldigt grund förståelse för språk hos de förskollärare och lärare som gör så.”

Läs mer

23
september
2016

Att aktivera eleverna som läranderesurser för varandra

Vi tror på att aktivera eleverna som läranderesurser för varandra. Att engagera elever i att ge repsons på varandras arbete kan, om det genomförs på rätt sätt, öka elevernas resultat.

Läs mer

11
oktober
2016

Att skriva för hand och på dator

Igår var det träff på Futuraskolan Rådan i Sollentuna. Fokus denna gång var modulen Handstil och att skriva på dator. Vi följde arbetsgången som rekommenderas och lärarna kom förberedda genom att ha läst modultexten (moment A) och tagit med en planering (moment B).

Läs mer

24
februari
2017

Stannfåglar

Ulrika Stenberg Nilsson berättar om sin undervisning:

Vi jobbar med Årstidstema under hela året. Då passade stannfåglar bra in nu på vintern! Läs mer