Att skapa text där ord, bild och ljud samspelar

Moment A – individuell förberedelse, läs texten

Vad innebär det när ord, bild och ljud samspelar? Hur kan du arbeta med det i undervisningen? I den här texten får du några exempel på hur du kan arbeta med att skapa text där ord, bild och ljud samspelar.

I kursplanerna svenska, svenska som andraspråk och i modersmål finns det centrala innehållet “Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar”. Begreppet mulimodalitet finns därmed inskrivet i kursplanerna men i andra ord (känner du dig osäker på begreppet multimodalitet går det att läsa mer i kapitlet Teoretisk förankring, s. 17 i gilla_lära_språk).

Men hur kan multimodaliteten se ut i ett klassrum? Hur gör man då?

Malin Carlsson lät sina elever skapa faktatexter om vikingatiden där ord, ljud och bild samspelade genom att de använde iMovie eller PowerPoint. I blogginlägget kan du läsa mer om hennes planering och genomförande.

 

Här finns ett elevexempel på faktatext skapad i Power Point (med Office Mix):

Detta elevexempel är skapad i iMovie:

Moment B – ta med en planering till träffen

Under nästa träff ska vi diskutera hur vi arbetar med att skapa text där ord, ljud och bild samspelar. Planera ett moment utifrån aktuella styrdokument. Om du vill kan du utgå ifrån en aktivitet du redan genomfört med en klass eller en grupp elever.  Skriv ner arbetsgången. Använd gärna alignmentmallen när du skriver ner din planering. Förslag på rubriker i aktiviteten:

  • Namn på arbetsområdet
  • Syfte och långsiktigt mål
  • Centralt innehåll
  • Konkreta mål
  • Undervisning och arbetsformer
  • Bedömning

Moment C – diskussionsfrågor under träffen

  • Hur har du jobbat med texter där ord, bild och ljud samspelar tidigare? Vad var framgångsrikt?
  • Jämför era planeringar i arbetslaget. Följer era planeringar samma struktur? Har ni samma syfte? Har ni valt samma undervisningssätt? Hur kan ni aktivera eleverna som läranderesurser för varadra, dvs arbeta med kamratrepsons? Hur kommer du bedöma att eleverna nått målen och utvecklat förmågor?
  • Kan du ”levla” din planering efter diskussioner i arbetslaget?
  • Det finns flera avstämningspunkter från Skolverkets Bedömningsstöd i årskurs 1-3 som kan relateras till detta centrala innehåll. När du har genomfört din aktivitet i din klass behöver du fundera över vilka punkter från Bedömningsstödet du kan stämma av.  I din bedömning, vad ska du uppmärksamma och notera?

Moment D – testa ett verktyg under träffen

Kom överens om ett verktyg ni vill testa.

Läsvärt

12
september
2016

Läsmysteriet

Jobbar du med årskurs 4-6 och vill få tips om hur du kan arbeta med lässtrategier?

Missa då inte URs serie Läsmysteriet. Det är en serie med 8 program á 15 minuter och syftet med serien är att eleverna ska utveckla och befästa strategier för att ta till sig innehåll i olika typer av texter.

Läs mer

24
februari
2017

Stannfåglar

Ulrika Stenberg Nilsson berättar om sin undervisning:

Vi jobbar med Årstidstema under hela året. Då passade stannfåglar bra in nu på vintern! Läs mer