Välkommen till #gilla_lära_språk!

Möjliggörare i den tidiga läs- och skrivundervisningen

Denna sajt är tänkt att användas som ett lärarstöd till boken #gilla_lära_språk.

Boken är skriven av Anki Demred Klinga och Ida Söderman och finns att ladda ner gratis som e-bok.

Ladda ner gratis från iBooks Ladda ner som PDF Läs i webbläsaren